Πρακτικό αποτελέσματος διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ημιωρόφου και του α’ ορόφου εκ του ακινήτου επί της οδού Λεωχάρους 9, στην Αθήνα

Πρακτικό διαγωνισμού εκμίσθωσης ημιωρόφου & α’ ορόφου Λεωχάρους 9