Πρακτικό αποτελέσματος διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Μηλιώνη 7, στην Αθήνα

Πρακτικό διαγωνισμού εκμίσθωσης Μηλιώνη 7