Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ενός οικοπέδου επί των οδών Δοϊράνης 6 και Δημητρακοπούλου, στην Καλλιθέα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 18.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμαστε έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του παρακάτω οικοπέδου:

Προκήρυξη για την εκμίσθωση του οικοπέδου επί των οδών Δοϊράνης 6 & Δημητρακοπούλου, στην Καλλιθέα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 9-3-2022

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 29-3-2022