Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Φωκίωνος 5, στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 22.6.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου.

Ανακοίνωση εκμίσθωσης Φωκίωνος 5, Αθήνα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-11-2022

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 7-12-2022

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του Ιδρύματος στη Λεωφόρο Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι (έναντι εμπορικού κέντρου GOLDEN HALL), εργάσιμες ημέρες και ώρες.