Διαγωνισμός για την μίσθωση του καταστήματος Νο 22 γ’ στην οδό Ερμού 37 στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 10.3.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου:

Ανακοίνωση μίσθωσης για το κατάστημα γ’ στην οδό Ερμού 37

Ημερομηνία δημοσίευσης: 3 -4- 2023

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 24 -4- 2023

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων κατατίθενται σε κλειστό φάκελο αναγράφοντας “Για το διαγωνισμό μίσθωσης του Ακινήτου Νο 22 γ’ στην Ερμού 37 στην Αθήνα” στα γραφεία του Ιδρύματος στη Λεωφόρο Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι  (έναντι εμπορικού κέντρου GOLDEN HALL), εργάσιμες ημέρες και ώρες.