Διαγωνισμός για την ασφάλιση μέρους του προσωπικού του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων που εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι, διενεργεί διαγωνισμό για την ασφάλιση μέρους του προσωπικού του Ιδρύματος, 24 ατόμων, λόγω θανάτου, μόνιμης, ολικής ή μερικής ανικανότητας από εργατικό ατύχημα, με το ποσό των 25.000€ ανά ασφαλιζόμενο και για 24ωρη κάλυψη.

 

Οι ασφαλιζόμενοι είναι εργαζόμενοι στα Τμήματα: του παιδαγωγικού, κοινωνικών λειτουργών, τεχνικής υπηρεσίας, καθαριότητας και μαγειρείων καθώς και εργαζόμενων σε εξωτερικές εργασίες.

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: «Για την ασφάλιση μέρους προσωπικού», το αργότερο μέχρι τη  Δευτέρα 18-12-2023.  Η διάρκεια του συμβολαίου θα είναι ετήσια.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-6810687 και 210-6810524, από 09:00 έως 14:00.

 

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος