Διαγωνισμός για τη συνεργασία με εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για τη συνεργασία με εταιρεία δημοσίων σχέσεων, για την παροχή στρατηγικής και συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνίας.

 Οι υπηρεσίες επικοινωνίας θα περιλαμβάνουν:

  • Σχεδιασμό, διαμόρφωση και εφαρμογή στρατηγικής επικοινωνίας και ενεργειών δημοσίων σχέσεων (PR)
  • Ανάπτυξη και διανομή Δελτίων Τύπου και nonpapers
  • Δημιουργία λογαριασμών Social Media, διαχείριση & περιεχόμενο
  • Σχεδιασμό και διαχείριση εκδηλώσεων για τα ΜΜΕ
  • Διαμόρφωση και εφαρμογή στρατηγικής εσωτερικής επικοινωνίας
  • Πλάνο στρατηγικής Χορηγιών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την οικονομική τους προσφορά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για τη συνεργασία με εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων», έως την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024, στη διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 374, 152 33, Χαλάνδρι.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες με τον στο τηλέφωνο του Ιδρύματος 210-6810687.

 

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος