Οικονομικά Στοιχεία έτους 2023

Α’ Προϋπολογισμός 2023

Β’ Προϋπολογισμός 2023

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Αναστασιάδη2023

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ψύχα 2023

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Παπαδάκη 2023

Οικονομικές Καταστάσεις 2023