ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας

 Από τις 5 έως και τις 23 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στον δεύτερο όροφο του κτιρίου του Ιδρύματος. Πιο συγκεκριμένα, έγιναν εργασίες στους τοίχους του διαδρόμου του ορόφου, στους τοίχους δύο δωματίων και στις 24 πόρτες εισόδου των κοιτώνων. Επίσης, έγιναν εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο του Ιδρύματος. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό καθώς ύστερα από το πέρας των εργασιών, ο χώρος του διαδρόμου έγινε φωτεινός πράγμα το οποίο θα βοηθήσει στην ποιοτική διαβίωση των παιδιών του Ιδρύματος και στη στήριξη της ψυχολογίας όλων των εργαζομένων.

Σε αυτήν την προσπάθεια, πολύτιμος υποστηρικτές ήταν ο χορηγός μας σε υλικά, Leroy Merlin, που και με τη δική του συμμετοχή, συνέβαλλε ουσιαστικά στην υλοποίηση του έργου στο Ίδρυμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της ΕΛΙΞ http://www.elix.org.gr/

elix since 1987                   logo_el