Πρόσκληση σε διαγωνισμό για την μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος επί της οδού Δημητρακοπούλου 41 στην Καλλιθέα

Σύμφωνα με την από 18.12.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την μακροχρόνια εκμίσθωση του κατωτέρω ακινήτου Δημητρακόπουλου 41 (ημ.ανάρτησης 10-02-2016, ημ. λήξης κατάθεσης προσφορών 10-04-2016)

Πρόσκληση σε διαγωνισμό για την μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος επί της οδού Φιλελλήνων 5 στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.42 του Ν.4182/2013 και την από 18.12.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την μακροχρόνια εκμίσθωση του κατωτέρω ακινήτου: Φιλελλήνων 5 (ημ. … περισσότερα →

Πρόσκληση σε διαγωνισμό για την μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος επί της οδού Ιάσονος 34 στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.42 του Ν.4182/2013 και την από 18.12.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την μακροχρόνια εκμίσθωση του κατωτέρω ακινήτου: Ιάσονος 34 (ημ. … περισσότερα →

Πίνακας προσφορών για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Μηλιώνη 7

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ ΤΗΣ 29.10.2015 Η 11η συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε στις 29.10.2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 στα … περισσότερα →

Λήψη προσφορών με απευθείας ανάθεση για το έργο “Εργασίες επισκευής για το ακίνητο επί των οδών Δαΐρπφελ & Τσίλλερ” του Ιδρύματος Χατζηκώνστα

Το Ίδρυμα μας προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου, για το έργο « Εργασίες επισκευής για το ακίνητο επί των οδών Τσίλλερ και Δαΐρπφελδ», όπως περιγράφεται στον κάτωθι … περισσότερα →

Πρόσκληση σε διαγωνισμό για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος ιδιοκτησίας του Ιδρύματος επί των οδών Πειραιώς 68 & Αγησιλάου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 23.07.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του κάτωθι ακινήτου: … περισσότερα →

Πρόσκληση σε διαγωνισμό για την μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος επί της οδού Φιλελλήνων 5 στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.42 του Ν.4182/2013 και την από 23.07.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την μακροχρόνια εκμίσθωση του κάτωθι ακινήτου: Φιλελλήνων 5 … περισσότερα →

Πρόσκληση σε διαγωνισμό για την μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος επί της οδού Ιάσονος 34 στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.42 του Ν.4182/2013 και την από 23.07.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την μακροχρόνια εκμίσθωση του κάτωθι ακινήτου: Ιάσονος 34 (Ημ. … περισσότερα →

Πρόσκληση σε διαγωνισμό για την μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος επί της οδού Δημητρακοπούλου 41 στην Καλλιθέα

Σύμφωνα με την από 08.06.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την μακροχρόνια εκμίσθωση του κάτωθι ακινήτου: Δημητρακοπούλου 41  (Ημ. ανάρτησης 28-09-2015 και ημ. λήξης προσφορών 28-11-2015) … περισσότερα →

Πρόσκληση σε διαγωνισμό εκμίσθωσης του ακινήτου επί της Μηλιώνη 7 στην Αθήνα(Κολωνάκι)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 23.07.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του κάτωθι ακινήτου: … περισσότερα →