Πρόσκληση σε διαγωνισμό για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος επί της οδού Ερμού 37

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 29.04.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του ακινήτου: Ερμού … περισσότερα →

Πρόσκληση για την ανάθεση της ανοικοδόμησης/ανακατασκευής ακινήτου του Ιδρύματος επί των οδών Αγ. Μάρκου 1 & Κολοκοτρώνη στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.42 του Ν.4182/2013, την από 16.03.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Ιδρύματος Χατζηκώνστα και την επικύρωση αυτής με την με αρ. πρωτ. 24057/2193/04.05.2015 απόφαση του … περισσότερα →

Πρόσκληση σε διαγωνισμό για την εκμίσθωση 1 ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος επί της οδού Λεωχάρους 9 στην Αθήνα και 2 οικοπέδων επί των οδών Συγγρού 222 και Δοϊράνης 6 στην Καλλιθέα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την 29.04.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση των παρακάτω ακινήτων: Λεωχάρους … περισσότερα →

Πρόσκληση σε διαγωνισμό για την μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος επί της οδού Αιόλου 38 στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.42 του Ν.4182/2013 και την από 16.03.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την μακροχρόνια εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου: Αιόλου 38 (ημ.ανάρτησης 04-05-2015)

Πρόσκληση σε διαγωνισμό για την μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος επί της οδού Χρυσοσπηλιωτίσσης 3 στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.42 του Ν.4182/2013 και την από 16.03.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την μακροχρόνια εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου: Χρυσοσπηλιτωσίσσης 3 (ημ. … περισσότερα →

Πρόσκληση σε διαγωνισμό για την μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος επί της οδού Ιάσονος 34 στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.42 του Ν.4182/2013 και την από 16.03.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την μακροχρόνια εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου: Ιάσονος 34 (ημ. … περισσότερα →

Πρόσκληση σε διαγωνισμό για την μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος επί της οδού Φιλελλήνων 5 στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.42 του Ν.4182/2013 και την από 16.03.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την μακροχρόνια εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου: Φιλελλήνων 5 (ημ. … περισσότερα →

Πρόσκληση σε διαγωνισμό για την μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος επί της οδού Δημητρακοπούλου 41 στην Καλλιθέα

Σύμφωνα με την από 22.01.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την μακροχρόνια εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου: Δημητρακοπούλου 41, Καλλιθέα (ημ.ανάρτησης 19-03-2015)

Πρόσκληση σε διαγωνισμό για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος επί της οδού Λεωχάρους 9 στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την 26.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου: Λεωχάρους … περισσότερα →