Οικονομικά Στοιχεία έτους 2014

Α’ Προϋπολογισμός 2014 Β’ Προϋπολογισμός 2014 Απολογισμός 2014 Ισολογισμός 2014 Προϋπολογισμός Κληροδοτημάτος Αναστασιάδη 2014 Απολογισμός Κληροδοτήματος Αναστασιάδη 2014 Απολογισμός Κληροδοτήματος Ψύχα 2014 Απολογισμός Κληροδοτήματος Παπαδάκη 2014  

Οικονομικά Στοιχεία έτους 2013

Α’ Προϋπολογισμός 2013 Β’ Προϋπολογισμός 2013 Ισολογισμός 2013 Απολογισμός 2013 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ανασταστιάδη 2013 Απολογισμός Κληροδοτήματος Αναστασιάδη 2013  Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ψύχα 2013 Απολογισμός Κληροδοτήματος Ψύχα 2013