Το ΄Ιδρυμα Χατζηκώνστα στο Πατριαρχείο

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012 Τήν Παρασκευήν, 21ην Ἰανουαρίου/ 3ην Φεβρουαρίου 2012, στελέχη τοῦ Ἱδρύματος Χατζηκώστα, συνοδευόμενα ὑπό τοῦ μοναχοῦ π. Φωτίου, Σχολάρχου τῆς Πατριαρχικής Σχολῆς καί τοῦ μοναχοῦ π. Νικολάου … περισσότερα →

Εκθέσεις εν πλω για τα παιδιά του Ιδρύματος Χατζηκώνστα

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013 Η ΑΝΕΚ LINES στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο και πολύ περισσότερο τα παιδιά, λειτουργεί πλωτές εκθέσεις. Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα Χατζηκώνστα, … περισσότερα →