Διαγωνισμός για τη συνεργασία με εταιρεία πούλμαν

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων, που εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ … περισσότερα →

Διαγωνισμός για τον καθαρισμό 3 οικοπέδων του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Χατζηκώνστα το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για τον καθαρισμό 3 οικοπέδων της ιδιοκτησίας του, τα οποία βρίσκονται στην … περισσότερα →

Διαγωνισμός για τη μίσθωση του οικοπέδου επί της οδού Άστρους 62, στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.42 του Ν.4182/2013 και την από 11.3.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για τη εκμίσθωση του παρακάτω οικοπέδου. Ανακοίνωση εκμίσθωσης Άστρους … περισσότερα →

Διαγωνισμός για την αντικατάσταση 2 συστημάτων ψύξης-θέρμανσης

Το Ίδρυμα Γ. &Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για την αντικατάσταση των 2 μηχανημάτων ψύξης … περισσότερα →

Συνεργασία με εθελοντή παιδαγωγό για την μελέτη παιδιών Δημοτικού

Το Ίδρυμα Γ. & Α. Χατζηκώνστα αναζητά εθελοντή παιδαγωγό για την καθημερινή μελέτη των παιδιών του Δημοτικού που φιλοξενούνται στη Δομή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με την Κοινωνική Λειτουργό, κα … περισσότερα →

Οικονομικά Στοιχεία έτους 2024

Α’ Προϋπολογισμός 2024 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Αναστασιάδη 2024 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Παπαδάκη 2024 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ψύχα 2024