Οικονομικά Στοιχεία έτους 2024

Α’ Προϋπολογισμός 2024 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Αναστασιάδη 2024 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Παπαδάκη 2024 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ψύχα 2024  

Οικονομικά Στοιχεία έτους 2023

Α’ Προϋπολογισμός 2023 Β’ Προϋπολογισμός 2023 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Αναστασιάδη2023 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ψύχα 2023 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Παπαδάκη 2023 Οικονομικές Καταστάσεις 2023

Οικονομικά στοιχεία έτους 2022

Α’ Προϋπολογισμός 2022 Β’ Προϋπολογισμός 2022 Ισολογισμός 2022 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Αναστασιάδη 2022 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Παπαδάκη2022 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ψύχα 2022

Οικονομικά Στοιχεία έτους 2021

Α’ Προϋπολογισμός 2021 Β’ Προϋπολογισμός 2021 Ισολογισμός 2021 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Αναστασιάδη 2021 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Παπαδάκη 2021 Προϋπολογισμός ΚΛηροδοτήματος Ψύχα 2021

Οικονομικά στοιχεία έτους 2020

Α’ Προϋπολογισμός 2020 Ισολογισμός 2020 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Αναστασιάδη 2020 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ψύχα 2020 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Παπαδάκη 2020

Οικονομικά στοιχεία έτους 2019

Α’ Προϋπολογισμός 2019 Β’ Προϋπολογισμός 2019   Ισολογισμός 2019 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ανασταδιάδη 2019 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ψύχα 2019 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ανασταδιάδη 2019

financial-report

Οικονομικά στοιχεία έτους 2018

Ισολογισμός 2018 Προϋπολογισμός 2018 Α’ Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2018 Προϋπολογισμός κληροδοτήματος Ψύχα 2018 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Αναστασιάδη 2018 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Παπαδάκη 2018

Οικονομικά Στοιχεία έτους 2017

Α’ Προϋπολογισμός 2017 Β’ Προϋπολογισμός 2017 Ισολογισμός 2017 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Αναστασιάδη 2017 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Παπαδάκη 2017 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ψύχα 2017 Απολογισμός Κληροδοτήματος Ανασταστιάδη 2017 Απολογισμός Κληροδοτήματος Παπαδάκη 2017 Απολογισμός Κληροδοτήματος … περισσότερα →

Οικονομικά Στοιχεία έτους 2016

Α’ Προϋπολογισμός 2016 Β’ Προϋπολογισμός 2016 Απολογισμός 2016 Ισολογισμός 2016 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ψύχα 2016 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Παπαδάκη 2016 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Αναστασιάδη 2016 Απολογισμός Κληροδοτήματος Ψύχα 2016 Απολογισμός Κληροδοτήματος Παπαδάκη 2016 … περισσότερα →

Οικονομικά Στοιχεία έτους 2015

Α’ Προϋπολογισμός 2015 Β’ Προϋπολογισμός 2015 Απολογισμός 2015 Ισολογισμός 2015 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ψύχα 2015 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Αναστασιάδη 2015 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Παπαδάκη 2015 Απολογισμός Κληροδοτήματος Ψύχα 2015 Απολογισμός Κληροδοτήματος Αναστασιάδη 2015 … περισσότερα →