Πρακτικό διαγωνισμού για τη μίσθωση του ακινήτου επί της οδού Κηφισίας 230, στην Κηφισιά

Πρακτικό διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου Κηφισίας 230