Πρακτικό διαγωνισμού για τη μίσθωση του ακινήτου επί των οδών Δοϊράνης & Δημητρακοπούλου, στην Καλλιθέα

Πρακτικό διαγωνισμού μίσθωσης Δοϊράνης & Δημητρακοπούλου, Καλλιθέα