Διαγωνισμός για την απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία των ακινήτων του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα   «Γ. Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων Ν.Ι.Π.Δ.», που φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για την απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία του κεντρικού κτηρίου του Ιδρύματος, στην Λεωφ. Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι συνολικής έκτασης 10.500 τ.μ.,  καθώς και των ακινήτων – οικοπέδων της ιδιοκτησίας του, λίστα των οποίων επισυνάπτεται.

 

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται εάν εσωκλείεται ο ΦΠΑ, ή προστίθεται στην τιμή καθώς επίσης η χρέωση για την απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία ανά ακίνητο/οικόπεδο.  Επίσης, θα θέλαμε να γνωρίζουμε και το κόστος ανά τεμάχιο  σε δολωματικό  σταθμό καθώς και σε μηχανική παγίδα σύλληψης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την οικονομική τους προσφορά σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη: «ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ»,  το αργότερο έως τη Δευτέρα 30-10-2022.

 

Για διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό στέλνετε email στο idrima.xatzikonsta@gmail.com ή επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-6810687.

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος