Διαγωνισμός για τη μίσθωση του καταστήματος α’ εκ του ακινήτου επί της οδού Ερμού 37, στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 4.9.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου.

Ανακοίνωση εκμίσθωσης Ερμού 37 (κατάστημα α΄)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19.10.2023

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 8.11.2023

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του Ιδρύματος στη Λεωφόρο Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι (έναντι εμπορικού κέντρου GOLDEN HALL), σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, αναγράφοντας “Για το διαγωνισμό μίσθωσης του καταστήματος α’ στην Ερμού 37 στην Αθήνα ”.