Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του οικοπέδου επί των οδών Δοϊράνης 57 & Δημητρακοπούλου, στην Καλλιθέα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 5.7.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμαστε έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου.

Το εν λόγω οικόπεδο έχει κηρυχθεί κοινόχρηστος χώρος με βάση το Πολεοδομικό διάταγμα 16/2/1996/ΦΕΚ Δ 145 /1996, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας έχει καθορίσει τη χρήση του οικοπέδου ως Δημοτικό Χώρο στάθμευσης με ανέγερση Σταθμού αυτοκινήτων. Όμως εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, ο Δήμος Καλλιθέας δεν έχει προχωρήσει στην απαλλοτρίωση του εν λόγω οικοπέδου.

Ανακοίνωση εκμίσθωσης Δοϊράνης & Δημητρακοπούλου, Καλλιθέα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19.10.2023

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 8.11.2023

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του Ιδρύματος στη Λεωφόρο Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι (έναντι εμπορικού κέντρου GOLDEN HALL), σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, αναγράφοντας “Για το διαγωνισμό μίσθωσης του ακινήτου επί των οδών Δοϊράνης & Δημητρακοπούλου, στην Καλλιθέα”