Πρακτικό διαγωνισμού για τη μίσθωση του καταστήματος γ’ εκ του ακινήτου της οδού Ερμού 37, στην Αθήνα

Πρακτικό διαγωνισμού μίσθωσης Ερμού 37 (κατάστημα γ’)