Διαγωνισμός για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων του κεντρικού κτηρίου του Ιδρύματος στο Χαλάνδρι και του ακίνητου του που βρίσκεται στην οδό Εμμ. Μπενάκη 13-15 &  Νικηταρά στην Αθήνα.

 

Οι πυροσβεστήρες που χρησιμοποιούνται στα κτίρια του Ιδρύματος είναι οι παρακάτω:

  • Πυροσβεστήρας 6kg ξηράς κόνεως  –129  τμχ
  • Πυροσβεστήρας 12kg ξηράς κόνεως φορητός ή οροφής – 17   τμχ
  • Πυροσβεστήρας 5-6kg CO2- 8    τμχ
  • Πυροσβεστήρας 10-12kg CO2- 14    τμχ
  • Πυροσβεστήρας 25kg ξηράς κόνεως τροχ.  – 2    τμχ
  • Πυροσβεστήρας υποσταθμού FM 200 –  1    τμχ
  • Πυροσβεστήρας υποσταθμού 45kg CO2 – 4   τμχ
  • Πυροσβεστήρας 12kg ξηράς κόνεως  –  3   τμχ

      Σύνολο   178  τμχ

 

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά η τιμή για κάθε είδος πυροσβεστήρα καθώς και η τιμή για την υδραυλική δοκιμή (αν χρειαστεί να εφαρμοστεί) και εάν ο ΦΠΑ εσωκλείεται ή προστίθεται στην τιμή. Η διάρκεια του συμβολαίου θα είναι 5 ετής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την οικονομική τους προσφορά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αναγόμωση πυροσβεστήρων» έως την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024, στη διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 374, 152 33, Χαλάνδρι.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες με τον κ. Κόνιαρη Γιώργο από τις 09:00 έως και τις 14:00 στα τηλέφωνα 210-6810687 και 6977-263959.

 

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος