Οικονομικά Στοιχεία έτους 2024

Α’ Προϋπολογισμός 2024

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Αναστασιάδη 2024

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Παπαδάκη 2024

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ψύχα 2024