Συνεργασία με εθελοντή παιδαγωγό για την μελέτη παιδιών Δημοτικού

Το Ίδρυμα Γ. & Α. Χατζηκώνστα αναζητά εθελοντή παιδαγωγό για την καθημερινή μελέτη των παιδιών του Δημοτικού που φιλοξενούνται στη Δομή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με την Κοινωνική Λειτουργό, κα Γιώτα Ζωντανού ή με τον Προϊστάμενο Κοινωνικών Προγραμμάτων, κο Σπύρο Γρυλλάκη,  στο τηλέφωνό του Ιδρύματος, 210-6810687.