Διαγωνισμός για τη μίσθωση του οικοπέδου επί της οδού Άστρους 62, στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.42 του Ν.4182/2013 και την από 11.3.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για τη εκμίσθωση του παρακάτω οικοπέδου.

Ανακοίνωση εκμίσθωσης Άστρους 62, Αθήνα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.4.2024

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 16.5.2024

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του Ιδρύματος στη Λεωφόρο Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι (έναντι εμπορικού κέντρου GOLDEN HALL), σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, αναγράφοντας “Για το διαγωνισμό μίσθωσης του οικοπέδου επί της οδού Άστρους 62, στην Αθήνα”