Διαγωνισμός για τον καθαρισμό 3 οικοπέδων του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Χατζηκώνστα το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για τον καθαρισμό 3 οικοπέδων της ιδιοκτησίας του, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή της Κηφισιάς επί των οδών Λεβίδου, Δημοσθένους & Γεωργαντά, συνολικής έκτασης 13.653 τ.μ., στην περιοχή του Κολωνού επί της οδού Άστρους 62, συνολικής έκτασης 186,07 τ.μ. και στην περιοχή της Ηλιούπολης επί των οδών Σαπφούς 16 & Γιάννη Ρίτσου, συνολικής έκτασης 804,91 τ.μ.

 

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό, είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν επισκεφθεί τα συγκεκριμένα οικόπεδα και να έχουν λάβει γνώση της ακριβούς κατάστασης αυτών και των εργασιών που χρειάζονται, προτού κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Ιδρύματος η οικονομική προσφορά.

 

Οι εργασίες οι οποίες θα πρέπει να εκτελεσθούν είναι οι κάτωθι:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά. (όπου χρειάζεται)

β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους. (όπου χρειάζεται)

γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων. (όπου χρειάζεται)

δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία του Ιδρύματος, στο Χαλάνδρι, Λεωφ. Κηφισίας 374 (έναντι εμπορικού κέντρου GOLDEN HALL), με την ένδειξη «Για τον καθαρισμό των οικοπέδων του Ιδρύματος» το αργότερο έως τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να στέλνετε email στο idrima.xatzikonsta@gmail.com ή να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-6810687 από τις 09:00-14:00.

Ο  Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος