Διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτικών και απορρυπαντικών

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα που εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, θα προβεί σε επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια χαρτικών και απορρυπαντικών.

 

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται καθώς και η ενδεικτική ετήσια κατανάλωση τους αναγράφονται στην επισυναπτόμενη λίστα.

 

Παρακαλούμε να αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την προμήθεια χαρτικών και απορρυπαντικών» το αργότερο έως την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024.

 

Η προσφορά σας θα πρέπει να έχει ισχύ ενός έτους και να εγγυάται εκτός από τις σταθερές τιμές και την άριστη ποιότητα.  Οι παραγγελίες θα παραλαμβάνονται στο χώρο του Ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα ελέγχονται ποιοτικά και ποσοτικά. Δεν θα υπάρχουν κρατήσεις επί του τιμολογίου.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε από 10:00 έως 14:00 με την κο Δεληγιώργη  στο τηλέφωνο 210-6810687.

 

O Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος