Οικονομικά Στοιχεία έτους 2024

Α’ Προϋπολογισμός 2024 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Αναστασιάδη 2024 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Παπαδάκη 2024 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ψύχα 2024  

Οικονομικά Στοιχεία έτους 2023

Α’ Προϋπολογισμός 2023 Β’ Προϋπολογισμός 2023 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Αναστασιάδη2023 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ψύχα 2023 Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Παπαδάκη 2023 Οικονομικές Καταστάσεις 2023

Διαγωνισμός για τη συνεργασία με εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για τη συνεργασία με εταιρεία δημοσίων … περισσότερα →

Διαγωνισμός για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων του … περισσότερα →

Διαγωνισμός για την ασφάλιση μέρους του προσωπικού του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων που εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι, διενεργεί διαγωνισμό για την ασφάλιση μέρους του προσωπικού του Ιδρύματος, 24 ατόμων, λόγω … περισσότερα →

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα, που φιλοξενεί άπορα παιδιά και εδρεύει στην  Λεωφ. Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι, διενεργεί επαναληπτικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  Η/Υ. Η προσφορά … περισσότερα →

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του οικοπέδου επί της οδού Άστρους 62, στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.42 του Ν.4182/2013 και την από 4.9.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για τη εκμίσθωση του ανωτέρω οικοπέδου. Ανακοίνωση εκμίσθωσης Άστρους … περισσότερα →