Διαγωνισμός για τον καθαρισμό και την περίφραξη ακινήτων του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Χατζηκώνστα το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για τον καθαρισμό 3 ακινήτων και τον καθαρισμό και την περίφραξη 2 … περισσότερα →

Διαγωνισμός μίσθωσης του ισογείου καταστήματος στ’ εκ του ακινήτου επί της οδού Λεωχάρους 9, στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 03.05.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του παρακάτω καταστήματος. Ανακοίνωση … περισσότερα →

Ανακοίνωση εκμίσθωσης για το ισόγειο κατάστημα λ’ στην οδό Λεωχάρους 9

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 03.05.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του παρακάτω καταστήματος. Ανακοίνωση … περισσότερα →

Aνακοίνωση εκμίσθωσης οικοπέδου στην Συγγρού 222 & Δημητρακοπούλου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 03.05.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του παρακάτω οικοπέδου. Aνακοίνωση … περισσότερα →

Ανακοίνωση εκμίσθωσης οικοπέδου στην οδό Άστρους 62 στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 16.02.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου. Ανακοίνωση … περισσότερα →