Διοικητικό Συμβούλιο

  • 29 March, 2013

Το Ίδρυμα Χατζηκώνστα διοικείται από εξαμελές Συμβούλιο, του οποίου τα τρία μέλη εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων και τα τρία μέλη ορίζονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.     … περισσότερα →