Διοικητικό Συμβούλιο

  • 29/03/2013

photo2

Το Ίδρυμα Χατζηκώνστα διοικείται από εξαμελές Συμβούλιο, του οποίου τα τρία μέλη εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων και τα τρία μέλη ορίζονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  • Πρόεδρος η κα Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου
  • Αντιπρόεδρος ο κ. Ανδρέας Στεργίου
  • Σύμβουλος Ταμίας ο κ. Κωνσταντίνος Γερογιάννης
  • Σύμβουλος Γραμματέας η κα Βάγια Τσακατάρα
  • Σύμβουλος Παιδαγωγικού η κα Φωτεινή Παπαδοπούλου
  • Πρόεδρος Επιτροπής Προμηθειών και Σύμβουλος Υπεύθυνος Εργαστηρίωνο κ. Ιωάννης Βαρδινογιάννης.