Διοικητικό Συμβούλιο

  • 29 March, 2013

photo2

Το Ίδρυμα Χατζηκώνστα διοικείται από εξαμελές Συμβούλιο, του οποίου τα τρία μέλη εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων και τα τρία μέλη ορίζονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος ο κος Νικόλαος Κουρέτας

Αντιπρόεδρος η κα Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου

Σύμβουλος Γραμματέας και Πρόεδρος Επιτροπής Προμηθειών ο κος Ιωάννης Βαρδινογιάννης

Σύμβουλος Ταμίας ο κος Κωνσταντίνος Γερογιάννης

Σύμβουλος Παιδαγωγικού ο κος Λάμπρος Παπαϊωάννου

Σύμβουλος Υπεύθυνος  Εργαστηρίων ο κος Ιωάννης Χριστόφορος