Προγράμματα

  • 29/03/2013

Στο Ίδρυμα Γεωργ. & Αικ. Χατζηκώνστα – Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων λειτουργούν σήμερα, και μετά από απόφαση του Εφετείου Αθηνών και των αρμοδίων Υπουργών, τέσσερα προγράμματα υποστήριξης παιδιών:

Εσωτερικοί Οικότροφοι (πλήρης εισαγωγή οικοτρόφων): Στο χώρο του Ιδρύματος φιλοξενούνται παιδιά ηλικίας από 6 έως 18 ετών και φοιτούν στα δημόσια σχολεία της περιοχής. Εξειδικευμένο προσωπικό τα βοηθά την καθημερινή μελέτη, ενώ ειδικοί επιστήμονες φροντίζουν για την ψυχοκινητική τους ανάπτυξη. Τα παιδιά παρακολουθούν φροντιστήρια και συμμετέχουν σε αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Εξωτερικοί Οικότροφοι: Το Πρόγραμμα Εξωτερικών Οικοτρόφων του Ιδρύματος Χατζηκώνστα βοηθά άπορες μονογονεϊκές ή/και πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες δεν επιθυμούν να φέρουν τα παιδιά τους στο οικοτροφείο. Παρέχεται υποστήριξη των οικογενειών που έχουν οικονομικές ανάγκες και κοινωνικές δυσκολίες και ζητούν βοήθεια για την ολοκλήρωση της σχολικής φοίτησης των παιδιών τους, σε όλη την Ελλάδα.

Πρόγραμμα Ημερήσιας Φροντίδας (μερική εισαγωγή οικοτρόφων): Τα παιδιά που εγγράφονται στο πρόγραμμα Ημερήσιας Φροντίδας έχουν τη δυνατότητα σε καθημερινή βάση μετά το σχολείο να έρχονται στο χώρο του Ιδρύματος, όπου γευματίζουν, μελετούν τα μαθήματα τους με τη βοήθεια παιδαγωγών, συμμετέχουν στις δραστηριότητες, ενώ το βράδυ τα παραλαμβάνουν οι γονείς τους και επιστρέφουν στο σπίτι τους.

Πρόγραμμα Υποστήριξης Οικογενειών σε Κρίση (προσωρινή εισαγωγή οικοτρόφων): Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετήσει παιδιά και οικογένειες που βρίσκονται σε κρίση, με την προσωρινή εισαγωγή τους στο οικοτροφείο. Το Ίδρυμα παρέχει υποστήριξη σε οικογένειες που κρίνονται ως ειδικές περιπτώσεις (ασθένειες, ατυχήματα, κ.λ.π.) και η παραμονή των παιδιών ορίζεται από τις εκάστοτε ανάγκες.

* Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Στήριξης Ζαννείου Ιδρύματος: Στις επιπλέον δράσεις του και κατόπιν προγραμματικής συμφωνίας το Ίδρυμα Χατζηκώνστα έχει αναλάβει τη συγχρηματοδότηση και την υποστήριξη του Ζαννείου Ιδρύματος στη Δροσιά.

Όλες οι εισαγωγές στα προγράμματα πραγματοποιούνται με την συνεργασία κρατικών λειτουργών σε επίπεδο νομαρχιών ή δήμων ή ακόμα και της εκκλησίας.