Έργο

  • 29/03/2013

Το Ίδρυμα Γεωργ. & Αικ. Χατζηκώνστα – Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) βασίζει το έργο του, στην έως τώρα οικονομική του αυτονομία, καθώς δεν λαμβάνει κανενός είδους οικονομικής επιχορήγησης από το Κράτος. Ο σκοπός και τα έξοδα λειτουργίας του χρηματοδοτούνται εξ’ ολοκλήρου από τα έσοδα που προέρχονται από την επωφελή εκμετάλλευση της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του, καθώς και από τις δωρεές.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 8172/2004 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, σε όλα τα προγράμματα του Ιδρύματος γίνονται δεκτά αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 6 – 18 ετών, των οποίων οι οικογένειες αδυνατούν να υποστηρίξουν, λόγω κοινωνικών ή και οικονομικών προβλημάτων.

Σε όλα τα προγράμματα πρόνοιας που προσφέρει, εγγράφονται όχι μόνο παιδιά που γεννήθηκαν στην ημεδαπή, αλλά και παιδιά ελληνικής καταγωγής που γεννήθηκαν στο εξωτερικό. Επίσης γίνονται δεκτά παιδιά μεταναστών σε ποσοστό 5% επί του συνολικού αριθμού περιθαλπόμενων παιδιών ανά κατηγορία προγράμματος.

Την τρέχουσα περίοδο στα προγράμματα υποστήριξης του Ιδρύματος μας συμμετέχουν συνολικά 270 παιδιά, ηλικίας από 6 έως 18 ετών.

Categories: Έργο