Προγράμματα

Στο Ίδρυμα Γεωργ. & Αικ. Χατζηκώνστα – Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων λειτουργούν σήμερα, και μετά από απόφαση του Εφετείου Αθηνών και των αρμοδίων Υπουργών, τέσσερα προγράμματα υποστήριξης παιδιών: Εσωτερικοί Οικότροφοι (πλήρης … περισσότερα →

Έργο

Το Ίδρυμα Γεωργ. & Αικ. Χατζηκώνστα – Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) βασίζει το έργο του, στην έως τώρα οικονομική του αυτονομία, καθώς δεν λαμβάνει κανενός … περισσότερα →