Επικοινωνία

  • 29/03/2013

IΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΕΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.

Λεωφ. Κηφισίας 374 – 152 33 – Χαλάνδρι

Τηλ.: 210.6810.687 – 210.6810.524 – 210.6827.973 – 210.6816.343

Fax: 210.6827.596

email: idrima.xatzikonsta@gmail.com