Πρόσκληση σε διαγωνισμό για την μακροχρόνια μίσθωση 4 ακινήτων ιδιοκτησίας του Ιδρύματος

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.42 του Ν.4182/2013 και την ΑΠ 2343/31.10.2014 απόφαση της Διοίκησης της Κοινωφελούς Περιουσίας, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την μακροχρόνια εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτων:

Αιόλου 38 (ημ. ανάρτησης 24-11-2014)

Ιάσονος 34 (ημ. ανάρτησης 24-11-2014)

Φιλελλήνων 5 (ημ. ανάρτησης 24-11-2014)

Χρυσοσπηλιωτίσσης 3 (ημ. ανάρτησης 24-11-2014)