Πρόσκληση σε διαγωνισμό για την μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος επί των οδών Αγ. Μάρκου 1 & Κολοκοτρώνη

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.42 του Ν.4182/2013 και την από 26.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Περιουσίας, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την μακροχρόνια εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου:

Αγίου Μάρκου 1 & Κολοκοτρώνη (ημ. ανάρτησης 18-12-2014)