Διαγωνισμός για την προμήθεια τεντόπανων για το κτίριο επί της οδού Εμμ.Μπενάκη 13-15

Το Ίδρυμα Χατζηκώνστα το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για την αντικατάσταση 2 τεντόπανων, στον 8ο όροφο του ακινήτου ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα, επί των οδών Εμμ. Μπενάκη 13-15 & Νικηταρά 1.

Η προσφορά που θα κατατεθεί πρέπει να περιλαμβάνει τιμή για την πλήρη τοποθέτηση των τεντόπανων, στον 8ο όροφο του ανωτέρω κτιρίου.

Ενδεικτικά οι διαστάσεις είναι 5,7 μ x 3,2 μ. ανά τεντόπανο.

Πριν την προσφορά θα πρέπει να γίνει αυτοψία στο έργο, όπου υπάλληλος του Ιδρύματος θα επιδείξει το σημείο τοποθέτησης.

Η τιμή που θα δοθεί θα είναι συνολική, αλλά και ανά τ.μ. και θα πρέπει να αναφέρεται αν συμπεριλαμβάνει τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά και τοποθέτηση των υλικών, η ασφάλιση των εργαζομένων του αναδόχου, ο οποίος είναι και πλήρως υπεύθυνος για τα μέτρα ασφαλείας για τις ανωτέρω εργασίες στο έργο

Οι μετρήσεις είναι ενδεικτικές και δεν είναι δεσμευτικές για την παράδοση του έργου, το  οποίο θα προκύψει από τις μετρήσεις.

Η ισχύς των τιμών της προσφοράς θα πρέπει να ισχύει για 3 μήνες.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη «Για αντικατάσταση τεντόπανων» το αργότερο έως την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-6810687 και καθημερινά από τις 10:00 ως 15:00.

Ο  Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος