Διαγωνισμός για την προμήθεια οριζόντιων περσίδων σκίασης (στόρια) για το ακίνητο της οδού Εμμ. Μπενάκη 13-15

Το Ίδρυμα Χατζηκώνστα το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για την προμήθεια οριζόντιων περσίδων σκίασης (στόρια), στον 8ο όροφο του ακινήτου ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα, επί των οδών Εμμ. Μπενάκη 13-15 & Νικηταρά 1.

Η προσφορά που θα κατατεθεί πρέπει να περιλαμβάνει τιμή για την προμήθεια των οριζόντιων περσίδων σκίασης αλουμινίου, στον 8ο όροφο του ανωτέρω κτιρίου, στην πλευρά προς την Εμμ. Μπενάκη, αντίστοιχης ποιότητας και χρωματισμού με τις ήδη υπάρχουσες.

Ενδεικτικά θα χρειαστούν 48 μηχανισμοί περσίδων 80 περίπου τ.μ. Οι διαστάσεις των περσίδων ποικίλουν και θα προκύψουν έπειτα από αυτοψία που θα γίνει στο έργο, όπου υπάλληλος του Ιδρύματος θα υποδείξει τους χώρους που θα τοποθετηθούν οι περσίδες.

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει σε λειτουργία όλες τις περσίδες με τους χειροκίνητους μηχανισμούς τους.

Η τιμή που θα δοθεί θα είναι συνολική, αλλά και ανά τ.μ σε περίπτωση που απαιτηθεί να τοποθετηθούν και άλλες περσίδες, πέραν των προβλεπομένων.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά και τοποθέτηση των υλικών, η ασφάλιση των εργαζομένων του αναδόχου, ο οποίος είναι και πλήρως υπεύθυνος για τα μέτρα ασφαλείας για τις ανωτέρω εργασίες στο έργο.

Η τιμή της προσφοράς θα ισχύει για τουλάχιστον 3 μήνες.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη «Για την προμήθεια οριζόντιων περσίδων» το αργότερο έως την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-6810687  καθημερινά από τις 10:00 ως 15:00.

 

Ο  Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος