Πρόσκληση σε διαγωνισμό για την εκμίσθωση 1 ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος επί της οδού Λεωχάρους 9 στην Αθήνα και 2 οικοπέδων επί των οδών Συγγρού 222 και Δοϊράνης 6 στην Καλλιθέα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την 29.04.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση των παρακάτω ακινήτων:

Λεωχάρους 9 (ημ. ανάρτησης 22-05-2015)

Συγγρού 222 (ημ. ανάρτησης 22-05-2015)

Δοϊράνης 6 & Δημητρακοπούλου (ημ.ανάρτησης 22-05-2015)