Διαγωνισμός για τη συνεργασία με πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων

Το Ίδρυμα Χατζηκώνστα το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για τη συνεργασία με πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων.
Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές θα κληθούν να συντάξουν εκτιμήσεις για την εμπορική αξία της επισυναπτόμενης λίστας των ακινήτων ιδιοκτησίας του Ιδρύματος.
Οι εκτιμητές πλην της πιστοποίησης θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος, εμπειρία, κλπ), τα οποία θα συνεκτιμηθούν με την οικονομική προσφορά, για την συνεργασία με το Ίδρυμα.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη «Για συνεργασία με πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων» το αργότερο έως την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-6810687 καθημερινά από τις 10:00 ως 15:00.

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος
Λεωνίδας Δραγουμάνος