Διαγωνισμός για την ασφάλιση μέρους του προσωπικού του Ιδρύματος

  • 20 April, 2017

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων που εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι διενεργεί διαγωνισμό για την ασφάλιση μέρους του προσωπικού του Ιδρύματος, λόγω θανάτου, μόνιμης, ολικής ή μερικής ανικανότητας από εργατικό ατύχημα, 25 ατόμων με το ποσό των 25.000€ ανά ασφαλιζόμενο και για 24ωρη κάλυψη.

Οι ασφαλιζόμενοι είναι εργαζόμενοι στο τμήμα καθαριότητας και τεχνικής υπηρεσίας, στα μαγειρεία, κοινωνικοί λειτουργοί, παιδαγωγοί καθώς και εργαζόμενοι σε εξωτερικές εργασίες.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την ασφάλιση μέρους προσωπικού» το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017. Η διάρκεια του συμβολαίου θα είναι ετήσια.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210- 6810687 και ώρες από 10:00 έως 15:00.

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος