Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης

  • 6 June, 2017

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα που φιλοξενεί άπορα παιδιά και εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων Η/Υ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη οικονομική προσφορά τιμών σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη «Για την προμήθεια γραφικής ύλης» για τα είδη που αναγράφονται στην κατάσταση, συμπληρώνοντας επάνω στην κατάσταση τις τιμές προσφοράς.

Επίσης στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται και το ποσό της έκπτωσης που προσφέρετε επί του καταλόγου σας, για είδη που δεν αναγράφονται στη λίστα.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στη Γραμματεία του Ιδρύματος με την ένδειξη «Για το διαγωνισμό προμήθειας γραφικής ύλης» το αργότερο μέχρι την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017.

Η προσφορά σας θα πρέπει να ισχύει για ένα έτος με δικαίωμα του Ιδρύματος να την παρατείνει για τρεις μήνες.

Οι παραγγελίες θα παραλαμβάνονται στο χώρο του Ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 15:00 και θα ελέγχονται ποσοτικά και ποιοτικά. Δεν θα υπάρχουν κρατήσεις επί του τιμολογίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από 10:00  έως 15:00 μ.μ. με τη Γραμματεία του Ιδρύματος στο τηλ. 210- 6810687.

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος