Διαγωνισμός για συνεργασία με πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων

  • 18/10/2017

Το  Ίδρυμα Χατζηκώνστα το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374  στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για τη συνεργασία με πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων.

Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές θα κληθούν να συντάξουν εκτιμήσεις για την αξία των ακινήτων της επισυναπτόμενης λίστας, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, όταν αυτό ζητηθεί.

Οι εκτιμητές πλην της πιστοποίησης θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος, εμπειρία,  κλπ), τα οποία θα συνεκτιμηθούν με την οικονομική προσφορά, για την συνεργασία με το Ίδρυμα.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη οικονομική προσφορά με τιμή ανά ακίνητο σε κλειστό φάκελο , με την ένδειξη «Για συνεργασία με πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων» το αργότερο έως την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-6810687 καθημερινά από τις 10:00 ως 15:00.

Ο  Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος