Μνημόσυνο ευεργετών Δημητρίου & Σαπφούς Μπαλάνου

  • 24 October, 2017

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα, Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων, Ν.Π.Ι.Δ., τελεί την Πέμπτη 26.10.2017  και ώρα 10:00 π.μ. στο ναΐδριο του κεντρικού κτηρίου του επί της Λ. Κηφισίας αρ. 374, στο Χαλάνδρι, μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των αείμνηστων ευεργετών του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΠΦΟΥΣ ΜΠΑΛΑΝΟΥ
Καλούμε τους τιμώντες την μνήμη τους να προσέλθουν.