Διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός οικοπέδου του Ιδρύματος επί των οδών Καμπούρογλου & Σαμαρά, στην Αθήνα

  • 19/06/2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 2.11.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του οικοπέδου, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, επί των οδών Καμπούρογλου και Σαμαρά, στην Αθήνα.

Πρόσκληση για τη μίσθωση ενός οικοπέδου επί των οδών Καμπούρογλου & Σαμαρά

(Ημ. δημοσίευσης 19-6-2018

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 9-7-2018)