Διαγωνισμός για την εκμίσθωση 2 ισογείων καταστημάτων εκ του ακινήτου της οδού Λεωχάρους 9, στην Αθήνα

  • 19/06/2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 8.9.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση δυο ισογείων καταστημάτων εκ του ακινήτου της οδού Λεωχάρους 9, στην Αθήνα

Πρόσκληση για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος εκ του ακινήτου της οδού Λεωχάρους 9 (κατάστημα δ’)

Πρόσκληση για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος εκ του ακινήτου της οδού Λεωχάρους 9 (κατάστημα λ’)

(Ημ. δημοσίευσης: 14-6-2018

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 4-7-2018)