Διαγωνισμός για τη μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου επί της οδού Ιάσονος 34, στην Αθήνα

  • 19/07/2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.42 του Ν.4182/2013 και την από 28.03.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Ιάσονος 34, στην Αθήνα.

Προκήρυξη για τη μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου επί της οδού Ιάσονος 34

(Ημερομηνία δημοσίευσης 18-07-2018

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 19-09-2018)