Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος επί της οδού Κολοκοτρώνη 50, στην Αθήνα

  • 01/08/2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 22.02.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος επί της οδού Κολοκοτρώνη 50, στην Αθήνα.

Πρόσκληση για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος επί της οδού Κολοκοτρώνη 50

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1-8-2018

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21-8-2018