Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του οικοπέδου επί της Συγγρού 222 στην Καλλιθέα

  • 04/09/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Είδος Ακινήτου: Οικόπεδο 307,50 τ.μ

Διεύθυνση: Συγγρού 222 & Δημητρακοπούλου

Περιοχή: Καλλιθέα

Δήμος: Καλλιθέας

Επωνυμία Κοινωφελούς Περιουσίας: Ίδρυμα Γ. & Α. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτική Μέριμνας Νέων –Ν.Π.Ι.Δ.

Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Ίδρυμα Γ. & Α. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτική Μέριμνας Νέων –Ν.Π.Ι.Δ.

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 27.4.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του ανωτέρω οικοπέδου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 4-9-2018

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 24-9-2018

https://www.minfin.gr/gspp/dhpe/faces/adf.task-flow?adf.tfDoc=%2FWEB-INF%2Fanarthseis-task-flow.xml&adf.tfId=anarthseis-task-flow&id=1936486

Categories: Uncategorized